Tuotteiden laboratoriotestit kaiuntahuoneessa

Rakennustuotteiden laboratoriotestit pienille kappaleille

Akustiset mittaukset rakennuksissa, työpaikoilla, aluksissa ja kehitysympäristöissä

  • Ilmaääneneristävyys (ISO 16283-1, ISO 717-1)
  • Askelääneneristävyys (ISO 16283-2, ISO 717-2)
  • Julkisivurakenteiden ilmaääneneristys (ISO 16283-3, ISO 717-1)
  • Jälkikaiunta-aika (ISO 3382-2)
  • Puheensiirtoindeksi (IEC 60268-16)
  • Taloteknisten laitteiden melutasot (ISO 16024)

Toimistojen akustiikkapalvelut

Laitteiden ja koneiden meluselvitykset

  • Melupäästö- ja melutasomittaukset
  • Äänensäteilyn selvitykset: Intensiteettimenetelmä, akustinen kamera

Ympäristömelu

Tuoteäänen häiritsevyys

Riippumattomat lausunnot ja tutkimukset

Meluntorjuntasuunnittelu ja konsultaatiopalvelut edellisiin liittyen

Uusimmat tapahtumat

Uusi akustiikkalaboratorio, katso video

Kuuntele podcast

Podcastin artikkeli löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kaiuntahuoneen 3 kaiuntaa (14 sekuntia) havainnollistava lauluvideo (Jarno Tuominen) löytyy täältä.

Valtteri Hongisto pitää esitelmän aiheesta ”Tuulivoimaloiden äänen vaikutukset ihmisten terveyteen” tuulivoima-alueen suunnittelua koskevissa asukastilaisuuksissa ensin Isojoella 11.12.2020 klo 18.00 ja heti perään Karijoella 12.12.2020 klo 18.00.

 

Rakennusakustiikka 3 op kurssi järjestetään 4.11 – 9.12.2020 Turku AMK:n rakennusmestariopiskelijoille kolmatta kertaa. Kurssilla luennoivat Valtteri Hongisto ja Jukka Keränen.

 

Valtteri Hongisto vetää ISO standardisointiryhmää, jonka tehtävänä on päivittää ISO 3382-3:2012 standardi. Työryhmä kokoontuu 14.9.2020 ja tavoitteena on saada uusi versio DIS äänestykseen 30.9.2020 mennessä. Työryhmästä sivulla: https://www.iso.org/standard/77437.html?browse=tc.

 

Uusi akustiikkalaboratorio on avattu asiakkaille 21.8.2020 osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Lisätietoa löytyy täältä. Palvelumme toimivat normaalisti.

Ajankohtaista

Puuvälipohjien askelääneneristävyyden testauslaboratorio Turkuun

Uuteen laboratorioon siirtyvät kaikki nykyisen laboratorion akkreditoidut akustiikkatestit. Merkittävin muutos on mahdollisuus askelääneneristävyyden testaukseen (ISO 10140-3, ISO 717-2).

Lue lisää täältä.