ASKELÄÄNITASOLUVUN ALENEMA (ISO 16251-1)

Nopea ja edullinen menetelmä

ISO 16251-1 standardi kuvaa menetelmän, jolla määritetään kevyen lattiapinnoitteen askeläänitasoluvun alenema ΔLw käyttäen vain 1 m2 kokoista lattiapinnoitteen palaa. Tulokset vastaavat hyvin kaiuntahuonemenetelmällä ISO 10140-3 saatavia tuloksia, jossa lattiapinnoitetta tarvitaan 10 m2. ΔLW-arvot poikkeavat korkeintaan 2 dB ISO 10140-3 mukaisista arvoista*.

Menetelmä perustuu testipenkkiin (Kuva 1), jossa on jousilla eristetty 400 kg betonilaatta. Laatta saatetaan värähtelemään standardoidun askeläänikojeen kanssa. Laatan värähtelynopeus on suoraan suhteessa siihen, minkä verran se säteilisi ilmaääntä alapuoliseen huoneistoon. Testissä mitataan laatan värähtelynopeus ilman näytettä ja näytteen kanssa. Värähtelytasojen erotus vastaa askeläänenpainetason alenemaa ΔL desibeleinä. Mittaus tehdään taajuusalueella 100–3150 Hz.

Tulokset ja niiden soveltaminen

Testimenetelmän tuloksina raportoidaan askeläänenpainetason alenema ΔL kolmasosaoktaaveittain (Kuva 2) sekä askeläänitasoluvun alenema ΔLw. ΔLw kertoo, miten paljon lattianpäällyste pienentää pinnoittamattoman raakavälipohjan askeläänitasolukua Ln,w.

Soveltuvat lattianpäällysteet

Menetelmä on tarkoitettu ainoastaan kevyille lattiapäällysteille:

  • parketit ja laminaatit ja alusmateriaali
  • muovit ja muut liimattavat pinnoitteet
  • tekstiilimatot

Näytekoko

Testattavaa tuotetta tarvitaan 1200×800 mm kokoinen pala.

Kuva 1. Betoninen testipenkki, jonka päälle lattiapäällyste asennetaan. Nyt testipenkin päällä on askeläänikoje, jolla testiääni tuotetaan.

 

Kuva 2. (a) Askeläänitasoluvun alenema ΔL taajuuden funktiona eräälle lattiapinnoitteelle. (b) Raakavälipohjan askeläänenpainetaso pienenee ΔL:n verran, kun sen päälle asetetaan kuvan (a) lattiapinnoite.

Tutkimusviite

* Keränen J, Lietzén J, Kylliäinen M, Hongisto V (2013). Improvement of impact sound reduction by floor coverings – measurements using a small floor mock-up and an impact sound laboratory, paper 530, Internoise 2013, 15-18 September, Innsbrück, Austria.

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.