ILMAÄÄNENERISTÄVYYDEN AKKREDITOIDUT LABORATORIOTESTIT

Testattavat rakennusosat

 • Väliseinät, ulkoseinät
 • Siirtoseinät, parvekelasitukset, liukuovet
 • Ovet ja ikkunat
 • Ilmanvaihtoaukot
 • Prototyyppirakenteet
 • Ilmanvaihtokanaviston ilmaääneneristys

Mittauksessa käytettävät näytekoot

Mittausaukkoja on käytettävissä kaksi: ensimmäinen pääasiassa seinille ja toinen pääasiassa oville, ikkunoille ja seinien prototyyppitestauksille:

 • Suuri mittausaukko: K2774 x L3611 (kuva 1)
 • Pieni mittausaukko: K2100 x L1215 (kuva 2)

Suuressa mittausaukossa voidaan määrittää ilmaääneneristävyys luotettavasti 75 dB Rw asti, pienessä mittausaukossa 65 dB Rw asti. Rakenteen kokonaispaksuus on enintään 640 mm.

Tutkittaessa kiinteäkokoista rakennuselementtiä (ovi, ikkuna tms.) mittausaukkoa pitää kaventaa tai madaltaa hyvin ääntä eristävällä rakenteella. AMK tekee rakentamistyön asiakkaan kanssa tarkkaan sovittujen mittojen mukaan.

Pieneen mittausaukkoon on edullisesti saatavissa 3 vakiomadallusta ja 1 vakiokavennus niin, että voidaan määrittää ilmaääneneristävyys luotettavasti 55-60 dB Rw asti:

 • Pieni mittausaukko, madallettu 300 mm: K1805 x L1215 mm
 • Pieni mittausaukko, madallettu 600 mm: K1505 x L1215 mm
 • Pieni mittausaukko, madallettu 900 mm: K1205 x L1215 mm
 • Pieni mittausaukko, kavennettu 205 mm: K2100 x L1010 mm

Vakiomadallustilanteessa rakenteen kokonaispaksuus saa olla enintään 250 mm.

Akkreditointi

Turku AMK:n akustiikkalaboratorio Turussa on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T293, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 (https://www.finas.fi/Documents/T293_M04_2022.pdf). Akkreditointi kattaa ilmaääneneristävyyden määrityksen standardin SFS EN ISO 10140-2 mukaisesti taajuusalueella 50–5000 Hz sekä ilmaääneneristyslukujen määrityksen ISO 717-1 mukaisesti.

Menetelmä

ISO 10140-2 kuvaa menetelmän rakennusosan ilmaääneneristävyyden määrittämiseksi. Tutkittava rakennusosa asennetaan kahden huoneen välissä olevaan mittausaukkoon. Lähetyshuoneessa toistetaan laajakaistainen kohinasignaali yhtäaikaisesti usealla kaiuttimella. Lähetyshuoneen (1) ja vastaanottohuoneen (2) äänenpainetaso mitataan mikrofoneilla. Mittauksen tuloksena saadaan rakenteen ilmaääneneristävyys taajuusalueella 50–5000 Hz (kuva 3).

 

Kuva 1. Suuri mittausaukko.

Kuva 2. Pieni mittausaukko.

 

Kuva 3. Esimerkki ilmaääneneristävyyden mittaustuloksesta.

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.