AKKREDITOINTI

Turku AMK:n akustiikkalaboratorio Turussa on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T293, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 (https://www.finas.fi/Documents/T293_M04_2022.pdf). Akkreditointi kattaa

  • ilmaääneneristävyyden määrityksen standardin SFS EN ISO 10140-2 mukaisesti taajuusalueella 50–5000 Hz sekä ilmaääneneristyslukujen määrityksen ISO 717-1 mukaisesti.
  • äänenabsorptiosuhteen määrityksen standardin SFS-EN ISO 354:2003 mukaisesti sekä äänenabsorptioluokan määrityksen SFS EN ISO 11654:1997 mukaisesti taajuusalueella 100 – 5000 Hz.