TOIMISTOKALUSTEIDEN JA PUHELINKOPPIEN PUHEÄÄNENVAIMENNUS (ISO 23351-1)

Testattavat tuotteet

  • Puhelinkopit
  • Neuvottelukopit
  • Puoliavoimet kalusteryhmät
  • Työpistekokonaisuudet

Akkreditointi

Turku AMK:n akustiikkalaboratorio Turussa on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T293, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025 (https://www.finas.fi/Documents/T293_A06_2024.pdf). Akkreditointi kattaa äänenvaimennuksen ja puheäänenvaimennuksen määrityksen standardin ISO 23351-1 mukaisesti taajuusalueella 125–8000 Hz.

HUOM: FINAS-akkreditointi koskee vain testausselosteen muodossa annettua tulosta.

Testausmenetelmä

Puheäänenvaimennus määritetään kaiuntahuoneessa laboratoriossa ISO 23351-1 mukaan. Turku AMK on kehittämässä kyseistä standardia. Lisätietoa löytyy täältä suomeksi ja englanniksi. Mittaus voidaan myös tehdä kenttäolosuhteissa käyttäen muuta soveltuvaa standardia.

Tutkittava tuote

Tutkittavaksi tuodaan yksi näyte, joka rakennetaan käyttötarkoituksen mukaan laboratorioon.

Menetelmä

Menetelmällä saatava arvo, puheäänenvaimennus DS,A, kuvaa, kuinka monta desibeliä kaluste alentaa normaalivoimakkuudella puhutun puheen A-painotettua äänitasoa kalusteesta ulospäin, kun puhuja on kalusteen sisällä.

Testi suoritetaan kaiuntahuoneessa standardin ISO 23351-1 mukaisesti. Turun ammattikorkeakoulun testilaboratorio on akkreditoitu äänenabsorption (ISO 354) ja ilmaääneneristävyyden (ISO 10140-2) testeihin.

Kuva 1. Joitakin esimerkkejä kalusteista, joita tällä menetelmällä voidaan testata sekä kalusteille saadut puheäänenvaimennuksen arvot.

Lisätietoa

Lisätietoa mittauksen taustoista on täällä.

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.