PSYKOAKUSTIIKKA JA MELUN HÄIRITSEVYYS

Miksi psykoakustiikkaa?

Ääni on monen tuotteen erottamaton osa ja hallitun äänimaailman kehittäminen on luonteva osa tuotekehitystä. Koettua äänenlaatua ei voi määrittää äänitasomittarilla, koska ääneen liittyy hyvin monia erityispiirteitä.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa tuotekehityksen tueksi kuuntelukokeita, psykoakustisten mittalukujen laskentapalveluja ja muuta äänenlaatuun liittyvää konsultaatiota.

Psykoakustiset mittaluvut

Palveluumme kuuluvat esimerkiksi seuraavat mittaluvut:

  • tonaalisuus tai kapeakaistaisuus (ISO 1996-2:2007 ja IEC 61400-11:2012),
  • impulssimaisuus (Nordtest NT ACOU 112)
  • fluctuation strength,
  • vaihtelevuus,
  • puheensiirtoindeksi STI (IEC 60268-16:2011)

Mittalukujen avulla voidaan arvioida äänen häiritsevyyttä laskentamalleilla, joista osa on kehitetty tässä laboratoriossa.

Kuuntelukokeet

Äänenlaatu, esimerkiksi häiritsevyys tai miellyttävyys, ovat yksilöllisiä kokemuksia, eivätkä akustiset mittaluvut yksinään pysty kertomaan kaikkea tuotteen koetusta äänenlaadusta. Raadin tekemät kuuntelukokeet tarjoavat sellaista tietoa tuoteäänenlaadusta, johon objektiiviset mittarit eivät kykene.

Tarjoamme yrityksille täyden palvelun kuuntelukokeita. Kuuntelukoe voi sisältää äänen nauhoituksen, akustisten mittalukujen laskemisen, äänenkäsittelyn, kuuntelukokeen, tulosten analysoinnin sekä raportoinnin. Räätälöimme palvelun aina tilaajan tarpeiden mukaan. Tyypillisiä kuuntelukoiden tilaajia ovat esimerkiksi rakennus- tai autoteollisuuden yritykset.

Voimme tehdä tuoteäänien nauhoituksen kentällä tai laboratoriotiloissa. Laboratoriotilamme mahdollistavat esimerkiksi erilaisten välipohjarakenteiden askeläänien nauhoittamisen. Käytössämme on myös kaiuton huone, joka sopii sähkölaitteiden äänen nauhoittamisen. Meiltä löytyy tarvittava nauhoituskalusto, esimerkiksi keinopää realistisia binauraalisia tallennuksia varten. Voimme toteuttaa kuuntelukokeen myös meille toimitettavista nauhoituksia.

Tarjoamme myös äänenkäsittelyn nauhoituksille. Äänenkäsittelyn avulla voidaan esimerkiksi tutkia erilaisia äänimaailmavaihtoehtoja tuotteelle ilman tarvetta rakentaa useita prototyyppejä.

Kuuntelukokeessa raati arvioi jotakin ominaisuutta heille soitettavasta äänestä. Ominaisuus voi olla melun häiritsevyys, miellyttävyys tai erottuvuus muussa ympäristömelussa. Räätälöimme kokeen tilaajan tarpeiden mukaan. Hiljaiset kuunteluhuoneemme (LAeq<16 dB) mahdollistavat myös hiljaisten äänten kuuntelukokeet.

Meillä on vuosien kokemus tieteellisestä tutkimuksesta sekä tuotekehitystoiminnasta kuuntelukokeiden parissa. Meiltä löytyvät valmiina tarvittavat laitteistot sekä ohjelmistot, joten pystymme toimittamaan kuuntelukokeiden tulokset nopeallakin aikataululla.

Tutkimusryhmän tieteellisiä julkaisuja aihealueelta

Äänenlaadun mittaluvut

Rajala, V., Hongisto, V. (2020). Annoyance penalty of impulsive noise – the effect of impulse onset. Building and Environment 168, 106539.

Virjonen, P., Hongisto, V., Radun, J. (2019). Annoyance penalty of periodically amplitude-modulated wide-band sound. The Journal of the Acoustical Society of America, 146(6) 4159–4170.

Hongisto, V., Saarinen, P., Oliva, D. (2019). Annoyance of low-level tonal sounds – A penalty model. Applied Acoustics 145 358–361.

Oliva, D., Hongisto, V., Haapakangas, A. (2017). Annoyance of low-level tonal sounds – factors affecting the penalty, Building and Environment, 123 404–414.

Hongisto, V., Oliva, D., Rekola, L. (2015). Subjective and Objective Rating of Spectrally Different Pseudorandom Noises – Implications for Speech Masking Design, The Journal of the Acoustical Society of America, 137(3) 1344–1355.

Rakennusakustiikan mittaluvut

Hongisto, V., Virjonen, P., Maula, H., Saarinen, P., Radun, J. (2020). Impact sound insulation of floating floors: A psychoacoustic experiment linking standard objective rating and subjective perception. Building and Environment. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107225.

Hongisto, V., Oliva, D., Rekola, L. (2018). Subjective and objective rating of the sound insulation of residential building façades against road traffic noise. The Journal of the Acoustical Society of America, 144(2) 1100–1112.

Kylliäinen, M., Hongisto, V., Oliva, D., Rekola, L. (2017). Subjective and objective rating of impact sound insulation of a concrete floor with various coverings – a laboratory listening experiment, Acta Acustica united with Acustica, 103 236–251.

Hongisto, V., Oliva, D., Keränen, J. (2014). Subjective and objective rating of airborne sound insulation – living sounds, Acta Acustica united with Acustica 100 848–863.

 

Esimerkki tuotekehitysprojektista

Yritys on kehittämässä uutta tuotetta. Tuotteesta kehitettyjen prototyyppien tuottama melu vaihtelee. Yritystä kiinnostaa, minkä prototyypin äänen asiakkaat kokisivat vähiten häiritseväksi. Tällaisessa tilanteessa tilattava tutkimus voi sisältää:

1.       Erilaisten prototyyppilaitteiden tuottaman melun nauhoittamisen.

2.       Erilaisten akustisten mittalukujen laskennan nauhoitetusta melusta.

3.       Nauhoitettujen äänien muokkaamisen kuuntelukokeeseen sopiviksi koeääniksi.

4.       Kuuntelukokeen, jossa raati arvioi soitettujen äänien keskinäistä häiritsevyyttä.

5.       Analyysin kuuntelukokeen tuloksista. Tuloksena selviää järjestys prototyyppien melusta miellyttävimmästä epämiellyttävimpään. Tuloksia voidaan myös verrata melusta laskettuihin mittalukuihin.

Räätälöimme kuuntelukokeet aina tilaajan tarpeiden mukaan.