Lattiapinnoitteen askeläänen vaimennusluvun määritys pienelle näytteelle (ISO 16251-1)

Nopea ja edullinen  menetelmä

ISO 16251-1 standardi kuvaa menetelmän, jolla määritetään lattiapinnoitteen askeläänen vaimennusluku ΔLW käyttäen vain 1 m2 kokoista lattiapinnoitteen palaa. Tulokset vastaavat hyvin kaiuntahuonemenetelmällä ISO 10140-3 saatavia tuloksia, jossa lattiapinnoitetta tarvitaan vähintään 10 m2 verran. ΔLW-arvot poikkeavat korkeintaan 2 dB ISO 10140-3 mukaisista arvoista*.

Menetelmä perustuu testipenkkiin (Kuva 1), jossa on jousilla eristetty 400 kg betonilaatta. Laatta saatetaan värähtelemään standardoidun askeläänikojeen kanssa. Laatan värähtelynopeus on suoraan suhteessa siihen, minkä verran se säteilisi ilmaääntä alapuoliseen huoneistoon. Testissä mitataan laatan värähtelynopeus ilman näytettä ja näytteen kanssa. Värähtelytasojen erotus kertoo askeläänitason aleneman ΔL desibeleinä. Mittaus tehdään taajuusalueella 100–3150 Hz.

Tulokset ja niiden soveltaminen

Testimenetelmän tuloksina raportoidaan askeläänitason alenema ΔL kolmasosaoktaaveittain (Kuva 2) sekä askeläänen vaimennusluku ΔLW. Se kertoo, miten paljon pinnoite pienentää pinnoittamattoman raakavälipohjan askelääneneristyslukua L’n,w. Raakavälipohjalle se on yleensä yli 70 dB. Suomalaisissa asuinrakennuksissa sallitaan korkeintaan L’n,w=53 dB, mikä edellyttää yleensä lattiapinnoitteilta vähintään arvoa ΔLW = 16 dB.

Testattavat tuotteet

Menetelmä on tarkoitettu kevyille lattiapäällysteille:

  • parketit ja laminaatit ja alusmateriaali
  • muovit ja muut liimattavat pinnoitteet
  • tekstiilimatot

Menetelmä soveltuu jossain määrin myös kelluville lattioille. Niillä testitulokset poikkeavat kuitenkin enemmän ISO 10140-3 mukaisista tuloksista, koska kelluvilla lattioilla on resonanssin vuoksi askeläänitason vaimenema hyvin pieni alle 200 Hz:n taajuudella, jossa ISO 10140-3 mittausepävarmuus on suuri.

Näytekoko

Testattavaa tuotetta tarvitaan 1200×800 mm kokoinen pala.

Kuva 1. Betoninen testipenkki, jonka päälle lattiapäällyste asennetaan. Nyt testipenkin päällä on askeläänikoje, jolla testiääni tuotetaan.

Kuva 2. (a) Askeläänitason alenema DL taajuuden funktiona eräälle lattiapinnoitteelle. (b) Raakavälipohjan askeläänenpainetaso pienenee DL:n verran, kun sen päälle asetetaan kuvan (a) lattiapinnoite.

Tutkimusviite

* Keränen J, Lietzén J, Kylliäinen M, Hongisto V (2013). Improvement of impact sound reduction by floor coverings – measurements using a small floor mock-up and an impact sound laboratory, paper 530, Internoise 2013, 15-18 September, Innsbrück, Austria.

 

Tavarantoimitus ja sijainti

Laboratorio sijaitsee osoitteessa Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku. Tavarantoimitusta koskevat ohjeet on täällä.